Lidé

Tomáš Oršulák
vedoucí pobočky České geografické společnosti

ČGS - Severočeská pobočka