Jak se přihlásit

Členské poplatky(jejich součástí je i předplatné časopisu Geografie - Sborník České geografické společnosti)

  • pro řádné členy (500,- Kč),
  • pro studenty a důchodce (300,- Kč)
  • pro kolektivní členy 
    min 10 000 Kč - pro ziskové organizace a vysokoškolská pracoviště;
    min 1000 Kč - pro neziskové organizace a skupiny občanů (základní a střední školy, občanská sdružení, kluby, apod.)

 

Pokud řádný člen nezaplatí členské příspěvky na kalendářní rok nejpozději do konce 1. čtvrtletí následujícího roku, je automaticky vyloučen z České geografické společnosti.

Zápisné
Stanovené zápisné je 50,-Kč.
Zápisné představuje jednorázový poplatek, který slouží každý nový zájemce o členství v ČGS.
Zde ke ke stáhnutí přihláška k členství v ČGS (formát Word).
Vyplněnou a podepsanou přihlášku zasílejte na adresu:
RNDr. Dana Fialová, Ph.D.
Albertov 6
128 43 Praha 2

ČGS - Severočeská pobočka