Informace ČGS

Hlavní výbor České geografické společnosti na svém zasedání dne 10. 6. 2009 rozhodl o zásadní přeměně dosud vydávaných ročních Informací České geografické společnosti. Z původní struktury Informací, které pravidelně vydáváme již od roku 1981 a kde jsme publikovali aktivity a plány práce poboček a sekcí, které pracují v rámci ČGS, rozšiřujeme náš časopis a zvyšujeme i jeho obsahovou bohatost a kvalitu. Současně s tím se také výrazně zlepšuje grafická podoba Informací. Časopis Informace České geografické společnosti zčásti převezme některé dosavadní rubriky Geografie a doplní je o další zprávy ze života naší vědecké společnosti.

Nový časopis Informace České geografické společnosti si klade za cíl sloužit jako vědecký časopis a jako komunikační platforma pro všechny členy společnosti. Časopis bude přinášet původní vědecké články, přehledové výzkumné zprávy, recenze publikací a také bude přinášet nové informace ze života společnosti a další zprávy z jednotlivých geografických a příbuzných pracovišť. Časopis bude vycházet dvakrát ročně vždy k 31.3. a k 30.9. a bude zdarma distribuován všem členům České geografické společnosti. Časopis je také dostupný na webu ČGS www.geography.cz v sekci Informace ČGS. Věříme, že Vás nová podoba Informací ČGS zaujme a že budete mít zájem publikovat vědecké články, výzkumné zprávy, a další zprávy ze života společnosti.

Rozhodnutím Rady vlády pro výzkum, vývoja inovace byl časopis Informace České geografické společnosti počínaje číslem 2/2010 zařazen do seznamu neimpaktovaných vědeckých časopisů sledovaných v rámci RIV.

Redakční rada

Šéfredaktor: RADIM PERLÍN (Univerzita Karlova v Praze)
Výkonný redaktor: SILVIE KUČEROVÁ (Univerzita Karlova v Praze)

JAN BRUS (Univerzita Palackého v Olomouci),
DANA FIALOVÁ (Univerzita Karlova v Praze),
VLADIMÍR HERBER (Masarykova univerzita, Brno),
ZUZANA HOUDKOVÁ (Ostravská univerzita v Ostravě),
EVA KALLABOVÁ (Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., Brno),
STANISLAV KRAFT (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích),
ALENA MATUŠKOVÁ (Západočeská univerzita v Plzni),
TOMÁŠ ORŠULÁK (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem),
PAVEL PTÁČEK (Univerzita Palackého v Olomouci),
ALEŠ RUDA (Masarykova univerzita, Brno),
VERONIKA SMOLKOVÁ (Ostravská univerzita v Ostravě),
MIROSLAV ŠOBR (Univerzita Karlova v Praze),
TOMÁŠ VÁGAI (Technická univerzita v Liberci)

 

Redakce Informace ČGS
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Albertov 6
128 43  Praha 2

Silvie Kučerová, výkonná redaktorka,  e-mail: informace.cgs@natur.cuni.cz

Rozšiřuje, informace podává sekretariát České geografické společnosti, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Albertov 6, 128 43 Praha 2, (RNDr. Dana Fialová, Ph.D.), tel.: 221 951 397, fax: 224 920 657, e-mail: danafi@natur.cuni.cz.

Časopis je samostatně neprodejný, určený členům České geografické společnosti, je součástí členského příspěvku ČGS a to ve výši 500 Kč pro řádné členy ČGS, pro členy společnosti důchodce a studenty 300 Kč.

ISSN 1213-1075

Časopis je registrován Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 19483

 

ČGS - Severočeská pobočka