Gografie

GEOGRAFIE – SBORNÍK ČESKÉ GEOGRAFICKÉ SPOLEČNOSTI

Jeden z nejstarších vědeckých časopisů v České republice, který vychází od roku 1895. Časopis poskytuje fórum pro prezentaci a diskuzi výsledků výzkumu z fyzické i sociální geografie, příp. dalších příbuzných oborů. Vydává Česká geografická společnost, vychází 4 čísla ročně, z toho zpravidla tři čísla v češtině, jeden v angličtině. Časopis publikuje původní vědecké články v rubrice “Hlavní články”, přehledové články v rubrice “Rozhledy”, dále diskuzní příspěvky, krátké zprávy z konferencí a recenze vědeckých monografií. Všechny příspěvky v rubrikách “Hlavní články” a “Rozhledy” , jakož i diskuzní příspěvky procházejí recenzním řízením.

Časopis Geografie byl od čísla 1/2008 zařazen mezi časopisy sledované na Web of Science, konkrétně do následujících databází: Social Science Citation Index, Social Scisearch, Journal Citation Reports / Social Science Edition.

Redakční rada

Šéfredaktor: BOHUMÍR JANSKÝ (Univerzita Karlova, Praha)
Zástupce šéfredaktora: RUDOLF BRÁZDIL (Masarykova univerzita, Brno)
Zástupce šéfredaktora: DUŠAN DRBOHLAV (Univerzita Karlova, Praha)
Technický redaktor: VÍT JANČÁK (Univerzita Karlova, Praha)

JIŘÍ BLAŽEK (Univerzita Karlova, Praha)
MILAN BUČEK (Ekonomická univerzita, Bratislava)
ALOIS HYNEK (Masarykova univerzita, Brno)
PETR  JEHLIČKA (The Open University, Milton Keynes),
JAN KALVODA (Univerzita  Karlova v Praze)
RENÉ MATLOVIČ (Prešovská univerzita, Prešov)
PIOTR MIGOŃ (Universytet Wrocławski)
PETR PAVLÍNEK (Univerzita Karlova, Praha)
ZBIGNIEW W. KUNDZEWICZ (Polska Akademia Nauk, Poznaň)
ADRIAN SMITH (Queen Mary, University of London)
LUDĚK SÝKORA (Univerzita Karlova, Praha)
DAVID UHLÍŘ (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Praha)
VÍT VOŽENÍLEK (Univerzita Palackého, Olomouc)
HEINZ WANNER (Universität Bern)

Redakce Geografie – Sborník ČGS
katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Přírodovědecká fakulta UK
Albertov 6
128 43 Praha 2

e-mail: jancak@natur.cuni.cz

Rozšiřuje, informace podává, jednotlivá čísla prodává a objednávky vyřizuje RNDr. Dana Fialová, Ph.D., katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty UK, Albertov 6, 128 43 Praha 2, tel. 221951397, fax: 224919778, e-mail: danafi@natur.cuni.cz

Cena jednotlivého je sešitu 150 Kč, celoroční předplatné pro rok 2007 je součástí členského příspěvku ČGS, a to v minimální výši pro řádné členy ČGS 500 Kč, pro členy společnosti důchodce a studenty 300 Kč a pro kolektivní členy 2 000 Kč.

Zahraniční předplatné vyřizují: agentura KUBON-SAGNER, Buch export – import GmbH, D-80328 München, Deutschland, fax: ++(089)54218-218, e-mail: postmaster@kubon-sagner.de a agentura MYRIS TRADE LTD., P.O. box 2, 142 01 Praha, Česko, tel: ++4202/4752774, fax: ++4202/496595, e-mail: myris@login.cz Objednávky vyřizované jinými agenturami nejsou v souladu se smluvními vztahy vydavatele a jsou šířeny nelegálně.

 

 

ČGS - Severočeská pobočka